вторник, 31 января 2012 г.

ANUNȚ IMPORTANT


AO ”Centrul de Dezbateri Criuleni” invită la Conferinţa ”Oportunităţi de Participare a Tinerilor în raionul Criuleni”
Scopurile activităţii sunt:
o       Informarea despre rezultatele studiului ”Participarea Tinerilor în Moldova”, realizat de către Fundaţia Est-Europeană
o       Prezentarea experienţei tinerilor acumulate în cadrul proiectului ”Sporirea participării cetăţenilor în raionul Criuleni în procesul de luare a deciziilor”;
o       Identificarea oportunităţilor de susţinere și promovare a iniţiativelor tinerilor în raionul Criuleni
La Conferinţa la sunt invitaţi reprezentanţii Consiliilor Locale ale Tinerilor, consilierii din Consiliul Raional Criuleni și din localitățile raionului,  reprezentanţii mass-media, lideri locali de opinie.
Participanții vor primi un DVD cu film metodic privind procesul organizării dezbaterilor publice comunitare.
Evenimentul va avea loc pe data 3 februarie 2012, ora 9.00 - 12.45 în sala de ședințe a Consiliului Raional (Criuleni, str. 31 August 108).
Pentru informaţii suplimentare vă rog să ne contactaţi la tel. (248) 25024, sau 69526012 sau la adresa electronică slisenco@hotmail.com.
Vă rugăm respectuos să confirmaţi prezența dumneavoastră la telefoane sau adresa indicate mai sus.
Cu mult respect Serghei Lîsenco, președinte AO ”CDC”
Conferința este organizată în parteneriat cu Aparatul Preşedintelui raionului Criuleni, Centrul Resurse pentru Tineri UNIT și Direcția Educație.
Activitatea este organizată cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova în cadrul proiectului ”Sporirea participării cetăţenilor din raionul Criuleni în procesul de luare a deciziilor” și Fundației Est-Europene din resursele acordate de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Fundației Eurasia

понедельник, 2 января 2012 г.

Să fie lumină și în Măgdăcești!


Conform rezultatelor sondajului efectuat , s-a constatat ca cea mai gravă problemă a satului Măgdăcești este ‘’Iluminarea strazilor’’.Atunci grupul de iniţiativă format din cățiva tineri au hotărît să organizeze ’’Dezbateri locale’’ unde împreună cu locuitorii satului să discute problema și să găsească soluții care să-le convină la toți.
Pe data de  20.12.2011 în incinta Liceului Teoretic Măgdăcești s-au desfășurat ”Dezbateri locale” la  care au fost invitați: locuitorii satului, consilierii și desigur doamna primar.
Tinerii organizatori în frunte cu Vasile Spînu, care a fost moderator al dezbaterii, au prezentat rezultatele sondajului de opinie și au identificat problema principală. Tot de acești tineri au fost prezentate doua alternative de rezolvare a problemei  ”Iluminarii străzilor”. Prima soluție a fost prezentată de Cristina Morozan, care consta în iluminarea întregului sat simultan. S-au enumerat avantajele, dezavantajele, care au stîrnit discuții intre cei prezenți în sală. A doua alternativă prezentată de un alt tînăr Mihai Efros, consta în iluminarea pe cartiere, cîte 4 sau 6 gospodării. La fel ca și în primul caz au fost enumerate toate avantajele și dezavantajele acestei soluții.
După ce tinerii au prezentat cele două metode de rezolvare a problemei, cuvîntul a fost acordat publicului prezent. Deși au fost prezenți nu prea mulți locuitori ai satului, în limita a 30 persoane, dar totuși în sală s-au aprins discuții în care cei prezenţi încercau să găsească un numitor comun.
Din cele spuse s-a constatat ca deja este făcut un proiect tehnic în suma de 176 mii de lei pentru iluminarea cîtorva străzi principale ale satului.
În urma discuțiilor, consilierii, împreună cu doamna primar, au hotărît să pună în funcțiune acest proiect, însă, totuși, ramînea sub semn de întrebare iluminarea străzilor mai mici ale satului.
În urma convorbirilor ulterioare  s-a hotărît ca să-se combine cele două alternative de rezolvare a problemei, deci: primăria să-se ocupe de iluminarea străzilor principale iar locuitorii să-se grupeze cîte 4 sau 6 gospodării și să instalze desinestătător pe piloni lămpi. Din cele spuse am constatat că dezbaterea locală din satul Măgdăcești într-adevăr nu s-a realizat în zadar.
Să speram ca tot ce a fost promis se va realiza, iar noi vom încerca să ajutăm, împlicîndu-ne activ în toate activitățile.

MorozanCristina,
membru al grupului de inițiativă.

вторник, 13 декабря 2011 г.

Tinerii contra indiferenței


AO ”Centrul de Dezbateri Criuleni” continuă implementarea proiectului ”Sporirea implicării cetăţenilor din raionul Criuleni în procesul de luare a deciziilor”, susţinut de către Ambasada SUA. Propunem atenției dvs. un reportaj despre activitatea tinerilor membri ai CLT Jevreni.
În toamna acestui an Bogatu Vasilina, Sirbu Sofia, Jomiru Doina, Brinza Vasile, membrii consiliului local al tinerilor din s. Jevreni, au format un grup de iniţiativă pentru a studia opinia consătenilor privind problemele localităţii. 
Pe data de 08 noiembrie s-au pus în discuţie problemele cu care locatarii se confruntă zi de zi, şi în rezultatul analizei chestionarelor s-a ajuns la concluzia, că problema pe care majoritatea din cei investigaţi o consideră cea mai gravă ar fi gunoiul pe străzile satului. În următoarea zi au fost formate două echipe pentru pregătirea discursurilor despre problema identificată și elaborarea soluțiilor.
La 10 noiembrie s-a stabilit că dezbaterea publică va avea loc la 03 decembrie 2011 în incinta Casei de Cultură. Tinerii au decis că la dezbatere ar fi necesară prezenţa primarului Vasile Brînză, consilierilor locali şi locuitorilor. Pînă la ziua dezbaterilor tinerii au desfășurat activități de informare a locuitorilor: au afișat anunțuri, au repartizat invitații personale.
A venit ziua de 3 decembrie. La ora 16.00, oră pentru care a fost planificată începerea dezbaterilor, în sala Casei de Cultură erau prezenți doar membrii grupului de inițiativă, primarul și directoarea liceului. Invitații au ignorat inițiativa tinerilor? S-au poate nu au lucrat suficient de bine pentru informarea locuitorilor? Aceasta au fost întrebările, care-i  framînta pe tineri.
Totuși, cu întîrzîiere mai bine de o oră, la insistența tinerilor consilieri, dezbaterile au început. Pe parcursul acestei ore s-au adunat aproximativ 40 de locuitori, printre care unii consilieri locali, cîțiva consăteni adulți și tineri.
Tinerii consilieri au prezentat problema foarte bine, făcînd o prezentare cu pozele diverselor locaţii pline de pachete din plastic, hîrtii, deșeuri menajere, și care ar trebui să fie salubrizate.
După prezentare tinerii au ținut discursuri despre daunele pe care îl aduc naturii aceste deşeuri, care au avut drept scop de a trezi emoții în rîndul ascultătorilor.
Cei prezenţi în sala s-au implicat în discuţii, din care a reieșit că nu numai gunoiul de pe străzile satului este o problemă. Probabil ca problema mai majoră este indiferența populației, care se manifestă prin eschivarea de la adunări publice, nerespectarea deciziilor primăriei și ale consiliului local.
Participanţii au lansat mai multe idei pentru soluționarea problemei gunoiului din sat:
-         Desfășurarea unei campanii de informare a oamenilor privind posibilitatea de a adresa la Inspecția Ecologică a raionului Criuleni în cazul în care observă încălcări grave ale legislației ecologice;
-         În cazul convocării adunărilor publice nu este suficient să fie doar plasate avize, dar că locuitorii să fie invitați și să semneze în listă, drept confirmare că au fost informați și invitați;
-         de a institui o taxă de la fiecare gospodărie pentru acțiuni de salubrizare a localității;
-         şedinţa deschisă a consiliului local să urmeze după un concert, la care la sigur vor veni mai mulți locuitori; concertul va fi organizat de CLT;
-         Maia Soltan, directoarea L/T ,,M.Eminescu,, a propus ca la adunarea generală a părinților elevilor de la liceu, care se va desfășura la 15 decembrie 2011, locuitorii să fie informați despre inițiativa tinerilor.
Participanții la dezbatere au luat decizii, susținînd următoarele propuneri ale tinerilor:
 1. să convoace o şedinţă deschisă a consiliului local. Toți cei prezenți la dezbatere au susținut această idee. Tot atunci s-a stabilit că ședința va avea loc pe 17 decembrie anul curent.
2. să se informeze unii pe alţii despre urmările pe care le vor simţi în caz de nerespectare a legilor în baza cărora administrația publică locală poate aplica sancțiuni pentru poluarea mediului ambiant. Și această propunere a fost susținută unanim.
Dezbaterea publică a fost încheiată, considerîndu-se un prim pas în soluţionarea problemei ,,Gunoiul pe străzile s. Jevreni,, și problemei indiferenței cetățenilor față de viața comunității.

Corina Ursu, coordonator al grupului de inițiativă

Oare merită să trăim aşa cum trăim?


Pe data de 7 octombrie 2011 Consiliul Local al Tinerilor din satul Slobozia-Dușca a desfăşurat o dezbatere publica în cadrul căreia s-au discutat două dintre cele mai grave probleme ale satului, și anume: reamenajarea stadionului din centrul satului și salubrizarea localitații. Membrii CLT – Baltean Irina, Hangan Ion,  împreună cu facilitatorul d-mna Angela Boșcănean au început studierea problemelor satului încă în luna aprilie. 
În baza unui sondaj de opinii în care au participat 170 de persoane au fost identificate două  dintre problemele cele mai stringente ale satului –.
Căutînd soluţiile pentru problemele date, tinerii au construit un machet al stadionului și au hotărît să inceapă mai întîi cu curăţirea și nivelarea teritoriului și sădirea împrejurul stadionului a 90 de copaci de tei. Proiectele tinerilor trebuiau să fie discutate în cadrul dezbaterii publice pentru a alege cea mai buna soluţie.
La dezbatere au fost invitaţi toţi sătenii – tinerii au plasat anunţuri și au mers de la casă la casă. Însă … în sală sau prezentat doar 30 de persoane. Ne bucură faptul că iniţiativa tinerilor de a pune în discuţie problemele satului și de a le rezolva a fost susţinută de primarul Sergiu Istrati, precum și  de cîțiva membri din consiliul sătesc, care au promis Consiliului Local al Tinerilor susținerea și contribuţia din partea primăriei pentru proiectul pus în  discuţie.
Publicul s-a implicat activ în discuţie și au fost impresionați și interesați de ideile și curajul tinerilor consilieri astfel că au hotărît că se vor implica și ei în realizarea acestor proiecte. Sătenii au menţionat ca sunt realizabile ambele proiecte și au promis suport material și munca voluntară în realizarea acestora. A fost luată decizia de a organiza acţiunea de curăţire și nivelare a stadionului, precum și plantarea celor 90 de copăcei de tei pe data de 10 octombrie 2011.  
Daca să-i întrebi pe locuitori satului Slobozia-Dușca dacă și-ar dori vreo schimbare, atunci, foarte probabil, ca vor fi cu toții de acord cu această idee. De ce totuşi populația nu-și dă interesul pentru a se implica și ea în această schimbare și de ce oare la dezbatere,au venit doar 30 de persoane, cei care ca de obicei sunt cei mai activ în discutarea acestor probleme?
Nu trebuie să  ne grăbim cu răspunsul  la aceasta întrebare. Percepem întrebarea drept filozofică, de reflecţie personală, întrebare care provoacă o altă întrebare, mai profundă, legată de valorile personale: care este locul satului natal în sistemul meu de valori? Poate pentru cineva activitatea tinerilor este un joc, însă noi ştim – pentru ei ”satul natal” nu este  doar o expresie frumoasă la o ora de clasă ci o valoare reală exprimată în acţiuni și rezultate concrete.
            Tinerii au speranţa că la activitățile date consătenii vor susţine iniţiativa lor și vor spulbera imaginea de indiferenţă care au creat-o fiind absenţi la dezbaterea publică.
Locuitorii satului Slobozia-Dușca! Numai de voi depinde dacă aceste speranţe vor deveni realitate.

Lîsenco Olga, directorul Centrului Resurse pentru Tineri ”Universul Tinerilor”
Lîsenco Serghei, președinte AO ”Centrul de Dezbateri Criuleni”

понедельник, 31 октября 2011 г.

Dezbatere publică în satul Mălăiestii Noi

    Pe data de 20.10.2011 a avut loc dezbaterea publică în satul Mălăiestii Noi unde s-a discutat două idei prioritare în amenajare unui teren sportiv. Fiecare echipă a motivat necesitatea implimentării ideei sale.În timpul dezbaterii oamenii care erau în număr de circa 110 au participat activ,intervenind cu întrebări. După motivare au fost împărțite foițe de culori diferi în conformitate cu echipa. Prima echipă foițe de culoare galbene,iar a doua echipă foițe verzi. În urma numărarii voturilor cu raportul de 72 la 45 s-a constatat că lucru va începe cu îngrădirea terenului sportiv. Oamenii au fost entuziasmați de ideea proiectului și au fost deacord de a contribui financiar în măsura în care se vor implica Administrația Publică Locală și agenților economici din comunitate. După dezbatere a urmat o ședință cu tinerii consilierii în care și au manifestat impresiile și au decis să prezinte Consiliului Sătesc rezultatele dezbaterii, să inițieze diferite cereri pentru a atrage investiții de a realizarea proiectului.
     Impresiile tinerilor după dezbatere Malai Mihaela:
     Dezbaterea o fost o țintă în care am depus multă muncă și mult suflet.Ne-am implicat cu mulă seriozitate dorind cu adevărat să obținem rezultate pozitive.În timpul dezbaterii am fost cotropită de emoții pozitive și atomosfera binevoitoare a publicului ne-a făcut să fim încrezuti în puterile proprii și să nu ne oprim aici.
     Bodiu Igor:
     Sunt un adept al sportului și numai ideea de a participa la acest proiect mi-a provocat să mă implic cu tot dinadinsul.Sunt optimist și încredințat că vom reuși să implementăm și să realizăm acest proiect dacă vom avea sustinere din partea tuturor.
     Noi tinerii consilierii am dedus faptul că:
     Dezbaterea ce a trecut ne a motivat de a participa încontinuare și de a relaliza cu adevărat acest proiect.Un pas care arată intențiile noasre a fost depunerea proiectului în concursul promovat de către Direcția Generală Învățămînt Criuleni,la fel am avut o întîlnire pe data de 28.10.2011 cu domnul Valeriu Țurcan ce este Președintele clubului de fotball din Criuleni împreună cu care v-om înainta o cerere către Federația de Fotball a Moldovei pentru a ne susține financiar.Consiliul Local al Tinerilor din Mălăiești nu se oprim aici,dar v-a munci încontinuare pentru a obține rezultate pozitive.

среда, 26 октября 2011 г.

Ai noștri tineri…


            Știți cum activează în cadrul CLT Cruglic ?
            Interesant…
            Sunt în legislatura a doua a CLT și ia intrigat ”Măreția” acestei activități, ceea ce îi îndemna la acțiuni sociale specifice acestei vieți multicolore.
            Recent membrii CLT au invitat locuitorii satului la Dezbaterea Publică ” Odihna creativ civilizată a tinerilor din satul nostru”
            La ora numită, maturii cu multe emoții, au venit la dezbaterea publică, doar i-au invitat tinerii satului…
            Ba chiar și eu cu toată experiența profesională catalogată binișor, aveam mari emoții. Aveam misiunea importantă: facilitatorul activității.
            Privind în ”ochiul” asistenței publice am înțeles bine că e vorba de o dezbatere serioasă. Așa a și fost… Membrii echipelor ”N.A.N.” și ”Scînteia”. Postolache Marina, Bocan Daniela, Baluțel Ana, Bocan Cătălina, Grițco Nicolae, Ciorba Ana, Andronic Natalia au provocat spiritele, învitîndu-i la discuție – alegere a soluției: ”Amenajarea parcului central al satului” sau ”Amenajarea stadionului public”.
            Maturii după cum și era de așteptat au fost foarte receptivi, ingenioși și chiar critici.
            Ca o lovitură a fost întrebarea d-lui Igor Postolache: ” De ce tinerii satului sunt pasivi, indiferenți și așteaptă să le cadă ” parcă în gură ?
            Reprezentanții tineretului din sală au răspuns expromt, dar situația, de facto rămîne reală…
            D-na Maria Mereneanu, pensionară, a venit cam cu aceeași nuanță interogativă, spunînd că azi tinerii așteaptă”Ceva de undeva”. D-ei   a venit cu mesajul ” Haideți să amenajăm parcul! Din pensia mea de 800 lei fac o medestă donație de 200 lei. Sunt încrezătoare că exemplul meu îl vor urma și alți consăteni de ai noștri”.
            Întradevăr, participanții, maturii la activitate nu își dădeau rînd la exprimarea opiniilor și a propunerilor.
            Dnul Viorel Grițco s-a străduit să convingă publicul că satul are nevoie de teren sportiv, avem multe-multe argumente convingătoare care l-au ”obligat” pe d-nul Balaban Constantin din Criuleni, participant de onoare la activități, să ceară cuvîntul și să ne promită susținere materială și morală pentru ambele soluții deoarece ambele sunt necesare și utile. Ca un lănțișor de aur ”curgeau” ideile, gîndurile, propunerile spre bine.
            D-nul Gheorghe Bocan a zis că ” dacă fiecare din noi, ne vom aduce contribuția, la sigur că vom reuși”
            Așa să fie… Pentru că mulțumim tuturor participanților la dezbaterea publică și le promitem că îi vom invita în continuare și la activități practice. Doar suntem obligați prin onorabila misiune Dumnezeiască să provocăm tineretul, să-l susținem și să-l promovăm. Iar ei, la rîndul lor, să persevereze.
            Le urăm succes!

P.S.
Luni, 24 octombrie 2011, membrul CLT, participant la dezbaterea publică, Nicolae Grițco, a apărat proiectul ”Amenajarea stadionului public” la comisia de concurs a proiectelor în cadrul Strategiei de Tineret, privind constituirea și restribuirea fondului pentru susținerea activităților organizate de tineret în raionul Criuleni, prin intermediul DGÎ aceasta fiind acțiunea concretă spre soluționarea problemei discutată la dezbaterea publică.
Consider că e un pas promițător, de perspectivă cu reușite în multe – așteptările locuitorilor satului Cruglic

Facilitatorul CLT Cruglic
Ecaterina Verdeș.

среда, 12 октября 2011 г.

Tinerii din Izbişte provoacă adulţii la soluţionarea problemei stringente a localităţii“Pentru fiecare problemă umană
există o soluţie simplă şi clară”
Henry Louis Mencken

         Tinerii din satul Izbişte au încercat să pună temelie soluţionării unei probleme grave a localităţii. Astfel, la data de 30 septembrie, în sala de festivităţi a gimnaziului, a avut loc  dezbaterea publică cu tema “Problema casei de cultură în satul Izbişte. Căi de soluţionare a problemei”.
 La acest eveniment au fost prezenţi şi au participat circa 60 de personae din localitate, inclusiv primarul de Izbişte – dl. Ion Plămădeală şi consilierii locali – Alexandru Verdeş şi Natalia Lubaş-Verdeş. Ca oaspeţi deosebiţi au fost prezenţi domnii: Sergiu Lîsenco - directorul Centrului de Dezbateri din Criuleni, Olga Lîsenco - directorul Centrului de Resurse pentru Tineri “UNIT”, Criuleni, John McGregor – finanţator al proiectului ”Sporirea participării cetățenilor din raionul Criuleni în procesul de luare a deciziilor”. Ne-a bucurat nespus prezenţa tinerilor din CLT Cruglic, care au venit la dezbateri pentru un schimb de experienţă.
Problema casei de cultură a satului Izbişte este în vizorul localităţii şi al Administraţiei Publice Locale de mult timp, însă din lipsă de resurse financiare nu se înterprinde nimic la capitolul reparaţiei acesteia, care este în stare avariată. De la un timp problema devine una gravă, mai ales pentru persoanele tinere.
În cadrul unui sondaj, realizat de CLT la data de 9 mai, 2011, printre problemele localităţii au fost menţionate: drumuri deteriorate; iluminarea proastă a străzilor satului (după chestionare această problemă s-a rezolvat parţial – sunt iluminate şoselele principale ale localităţii); tinerii sub 18 ani consumă alcool; lipsa locurilor de joacă special amenajate pentru copii satului; cetăţenii nu sunt bine informaţi referitor la decizile luate  de APL şi Consiliul Local (şi această problemă a fost soluţionată, prin amenajarea unui panou informative la intrarea în curtea primăriei, de asemenea se editează ziarul şcolii şi al comunităţii care îşi propune să reflecte şi unele decizii ale organelor sus-menţionate); gunoi pe străzile satului; lipsa informaţiei despre calitatea reală a apei potabile; parc neamenajat. Însă cea mai gravă problemă a localităţii rămîne a fi starea avariată a casei de cultură, care, din această cauză nu funcţionează.
La data de 31 mai, 2011 tinerii au făcut cunoştinţă cu rezultatele sondajului şi au încercat să propună soluţii pentru cea mai gravă problemă a localităţii. Soluţiile care au acumulat cele mai multe voturi au fost: 1. Atragerea resurselor financiare externe pentru soluţionarea problemei; 2. Organizarea muncii voluntare în soluţionarea problemei. Asupra prezentării soluţiilor au lucrat două echipe de tineri, şi anume: echipa “Bugetarii” – lider fiind Druţă Dorina şi echipa “Voluntarii”  cu liderul Andreev Doina.
Fetele au reuşit foarte ingenios să-şi prezinte echipele, prin prezentări în Power Point, venind cu unele mesaje relevante către public. Astfel echipa “Bugetarii” au venit cu mesajul că “Fericirea nu constă în bani, dar în numărul lor”, iar fetele din “Voluntarii” l-au citat pe marele Mihai Eminescu, care a zis foarte bine că: “Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi ... Temeiul unui stat e munca ... Bogăţia unui popor nu stă în bani, ci iarăşi în muncă... Fiecare şi mare şi mic datoreşte un echivalent de muncă societăţii în care trăieşte”.
S-au adus argumente în favoarea rezolvării acestei probleme. Satul are mulţi tineri talentaţi care nu au unde să-şi organizeze eficient timpul liber. Unii, din lipsă de edificiu, dar din dorinţa mare de aş valorifica talentele pe care le au: muzică, pictură – merg în satul vecin, Cruglic, la filiala Şcolii de Arte, făcînd naveta pe o distanţă de circa 3 kilometri. Dacă ar fi un centru de cultură în sat - problema timpului liber al tinerilor ar fi rezolvată.
Tinerii noştri îşi doresc să aibă în sat o casă de cultură modernă, în care ar activa diverse cercuri pe interese: muzică, dans, pictură, design. Aceştia ar fi în siguranţă, atunci cînd merg la o discotecă, fiind evitate conflictele cu tinerii din satele vecine. Ar economisi timp, bani, efort şi s-ar dezvolta în localitatea natală, devenind personalităţi integre ce pe viitor vor reprezenta localitatea la nivel local, naţional şi, de ce nu – la nivel internaţional. În acelaşi timp Casa de cultură nu este doar problema tinerilor, dar grupul de beneficiari este mult mai vast. Grup-ţintă poate fi considerat întreaga localitate, pentru simplu motiv că o casă de cultură este un centru de cultură, prin intermediul căruia se va propaga cultura neamului, tradiţiile şi obiceiurile naţionale
Echipele, în detalii, au expus paşii şi resursele necesare pentru implementarea soluţiilor. Au menţionat că nu este uşor a organiza un sat întreg pentru a participa voluntar la unele lucrări, sau şi mai greu poate fi a colecta din localitate suma de bani ce va fi contribuţia proprie a localităţii (alături de resursele financiare posibile din granturi). S-a mai pus problema omului capabil ce va putea face faţă la cerinţele actuale şi de a fi un bun gospodar, bun conducător la acest edificiu.
Ne-a bucurat nespus participarea oamenilor din sală, care nu au rămas indiferenţi la problema noastră. Aici ar putea fi menţionaţi: Balan Sofia – fost şef de gospodărie a gimnaziului din localitate; Pîrvu Eudochia – locuitoare a satului, mamă a unei fete talentate; Rusu Natalia – director-adjunct al gimnaziului, Druţă Veronica – mamă a două fete, receptivă la problemele cu care se confruntă localitatea.
Alături de noi a fost primarul de Izbişte – dl Ion Plămădeală, care a venit să pună unele accente la problema dată. Din discursul acestuia am înţeles că reparaţia case de cultură necesită bani enormi – suma fiind estimată de către experţii în domeniu la circa 2,5 mln lei. Ni s-a menţionat că edificiul nu a fost construit în conformitate cu unele normative privind executarea construcţiile în raioanele seismice. De aceea astăzi sunt problemele care sunt.
Dezbaterea publică a finisat cu o pauză de cafea, oferită cu mare amabilitate de APL, în persoana domnului primar – Ion Plămădeală. În timpul pauzei de cafea moderatorii au făcut totalurile voturilor persoanelor din sală, care au acordat prioritate uneia dintre soluţiile prezentate. Astfel soluţia – “atragerea resurselor financiare externe” a acumulat 23 de voturi din sală, iar soluţia  - “organizarea muncii voluntare” a acumulat 20 de voturi. Evident că ambele soluţii sunt necesare a fi implementate pentru soluţionarea problemei. Munca voluntară nu va fi oportună fără resurse financiare suficiente pentru soluţionarea problemei, iar resursele financiare nu vor fi suficiente fără participarea  întregii localităţi şi fără contribuţia locală a acesteia.


Sprincean Eugen,
vicepreşedinte CLT, Izbişte